https 72

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.05.29
Улстөр

Ж.Бат-Эрдэнэ: Төрийн ажил зарчимтай байх ёстой

Ж.Бат-Эрдэнэ: Хүнд өөрийн гэсэн зарчим байдаг. Төрийн ажил эрхэлж байгаа бол ёс дүрэм, журмаа баримтлах ёстой гэж боддог. Жишээ нь газрын ларга нар ямар хэмжээнд ажиллах ёстой вэ? мэргэжилтэнгүүд яаж ажиллах ёстой байдаг юм? цэнзүүр өгч ажиллах албан тушаал бол төрийн ажил. 

ШИНЭ МЭДЭЭ