НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭГДҮГЭЭР ОРЛОГЧ

2020.11.28
Батлан хамгаалах, Аюулгүй байдал

QR код зөвхөн 13 байгууллагад олгосон зөвшөөрөл

Ж.Сандагсүрэн: 

Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан 13 чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн албан хаагч болон тусгай чиг үүргийн ажилтанг ажлаа саадгүй гүйцэтгэх, яаралтай эмнэлгийн тусламж болон яаралтай ажил гарсан иргэдийн хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх зорилгоор хийгдэж байгаа ажил юм. 

ШИНЭ МЭДЭЭ