"Сонгуулийн боловсрол" сэтгүүлч, судлаачдын клубын уулзалт боллоо
2023.09.27
Улстөр

"Сонгуулийн боловсрол" сэтгүүлч, судлаачдын клубын уулзалт боллоо

Монгол Улсын Сонгуулийн ерөнхий хорооны дэргэдэх "Сонгуулийн боловсрол" сэтгүүлч, судлаачдын клуб 8 дахь удаагийн уулзалт, сургалтаа зохион байгууллаа.

Энэ удаагийн уулзалтад Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт, Улс төрийн намын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын талаарх онцлог зохицуулалтыг тус Хорооны хуулийн хэлтсээс танилцуулж, мэдээлэл өглөө.

ШИНЭ МЭДЭЭ