НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ТВ

ШИНЭ МЭДЭЭ

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТ