2020.12.24
Эдийн засаг, Худалдаа

120 ХОНОГИЙН ТАЙЛАН (1-р хэсэг )

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Б.Бат-Эрдэнэ 2020 оны 8 дугаар сарын 19-нд томилогдсоноос хойш хийж, гүйцэтгэсэн голлох 56-н ажлын тайланг танилцуулж байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ