ӨВЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.
2023.11.24
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

ӨВЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

Аялал жуулчлалын чиглэлийн 120 гаруй арга хэмжээг нэг жилд зохион байгуулдаг. Эдгээрийн 60 гаруй хувийг 6-9 сард төлөвлөсөн байдаг бөгөөд Монгол Улсыг зорин ирж буй нийт жуулчдын талаас илүү хувь нь мөн дээрх саруудад ирж байна. Аялал жуулчлалыг эдийн засгийн тэргүүлэх салбар болгох зорилтын хүрээнд энэ улирлын хамаарлыг бууруулж “Өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх” нь чухал юм.

Иймд өвлийн аялал жуулчлалыг дэмжих, улирлын хамаарлыг бууруулах зорилгоор өвлийн аялал жуулчлалын төлөвлөгөөг батлах, засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн төслийг эцэслэх асуудлаар Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хороо хуралдав.


Эрхлэх асуудлын хүрээнд холбогдох яамд, төр хувийн хэвшлийн төлөөллүүд оролцлоо.

Өвлийн аялал жуулчлалын төлөвлөгөөнд туссан олон улсын болон дотоодын нислэгийн тоо давтамжийг хадгалж, нислэгийн тасалбарын үнийг хөнгөлөх,

Өвлийн улиралд үйл ажиллагаа явуулж буй аялал жуулчлалын бааз дахь барилга байгууламжийн дулааныг цахилгаанаар шийдсэн аж ахуйн нэгжид цахилгааны шөнийн тарифт хөнгөлөлт үзүүлэх,

"Мазаалай” мөсөн наадмын бүтээн байгуулалтад шаардагдах зардлыг холбогдох эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх,

Аялал жуулчлалын бүс нутгууд болон авто замын дагуу барьж байгуулах ариун цэврийн байгууламжийн нэгдсэн менежмент, оновчтой технологийн шийдэл, стандартын талаар дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх зэрэг асуудлууд тусгагдсан байна.

Мөн гол чиглэлийн авто зам дагуу 65 байршилд гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад ногоон зээлийн дэмжлэг үзүүлэх нэгдсэн бодлогоор хэрэгжүүлэх, 84 байршилд бага оврын ариун цэврийн байгууламж бүхий отоглох цэг байгуулах ажлын хэрэгжилтийг хангах зэргийг тусгажээ.

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд 2024 онд нийт 185 арга хэмжээ төлөвлөөд байгаа бөгөөд олон улсын хэмжээнд 33, бүс нутгийн хэмжээнд 12, үндэсний хэмжээнд 82, орон нутгийн хэмжээнд 58 үйл ажиллагаа зохион байгуулахаар төлөвлөөд байгааг танилцуулав

ШИНЭ МЭДЭЭ