Байгаль хамгааллын салбар тогтвортой санхүүжилтийн эх үүсвэртэй болно
2023.12.11
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

Байгаль хамгааллын салбар тогтвортой санхүүжилтийн эх үүсвэртэй болно

Байгаль хамгааллын салбарын бусад талууд хамтран "Өнө Мөнхийн Монгол" Байгаль хамгааллын байнгын санхүүжилт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд дараах гурван үндсэн зорилгыг дэвшүүлээд байна. Үүнд:

-2030 он гэхэд 14 сая газрыг улсын тусгай хамгаалалтад авна.

-Ингэснээр Монгол улсын нийт газар нутгийн 30% хамгаалагдана.
Улсын тусгай хамгаалалттай бүх газрууд тогтвортой санхүүжилтийн эх үүсвэртэй болно.

-Нийт 3,4 сая га газарт 24000-аас доошгүй малчин өрхийг хамруулсан байгалийн баялгийн зохистой ашиглалтыг нэвтрүүлнэ.

ШИНЭ МЭДЭЭ