2021.10.01
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Улсын бүртгэлийн байгууллага цахимд шилжлээ

Монгол Улсын засгийн газраас "Цахим Монгол" хөтөлбарийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем болох "Е- mongoliа" системийг нэвтрүүлсэн. 

ШИНЭ МЭДЭЭ