Зөөврийн тоног төхөөрөмж ашиглан улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүллээ
2023.10.09
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Зөөврийн тоног төхөөрөмж ашиглан улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүллээ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар Сонгинохайрхан дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран 2023 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр “Премиум корпорэйшн” ХХК, “Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс” ХК-ийн албан хаагчдад улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Зөөврийн тоног төхөөрөмж ашиглан тоон гарын үсэг олгох, гадаад паспорт, иргэний үнэмлэх захиалах болон хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг ажлын байранд нь очиж үзүүллээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ