Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний "ЖУКОВ" цэг иргэдэд үйлчилж эхэллээ
2023.06.29
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний "ЖУКОВ" цэг иргэдэд үйлчилж эхэллээ

Тус цэгээс Баянзүрх дүүргийн 1, 3, 4, 6, 7, 15, 18, 30 дугаар хорооны иргэд Иргэний улсын бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээг авна.

Мөн 1, 3, 4, 6, 7, 15, 18, 30 дугаар хорооны иргэдэд харьяалагдах Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм.

түүнчлэн Иргэний улсын бүртгэлийн 8 төрлийн үйлчилгээг харьяалал харгалзахгүй тус цэгээс авах боломжтой.

ШИНЭ МЭДЭЭ