2023.10.19
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Тоон гарын үсгээ авцгаая

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ХЗДХЯ-ны харьяа Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас Монгол Улсын 16 ба түүнээс дээш насны иргэддээ 2022 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн тоон гарын үсгийг үнэгүй олгож эхэлсэн.

Тоон гарын үсэг хэрэглээнд нэвтэрч эхэлснээр бид цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран хоорондоо цахим хэлбэрээр гэрээ хэлцэл хийх, албан байгууллагад өргөдөл, гомдол гаргах, банк санхүү, даатгалын байгууллагуудтай цахимаар харилцах гэх мэт олон боломжууд нээгдэж, цаг хугацаа, зардалаа хэмнэж байна.

Иймд иргэн, хуулийн этгээд тоон гарын үсэг авч төрийн үйлчилгээний цахим систем E-business Платформоос хуулийн этгээдтэй холбоотой 26 төрлийн үйлчилгээ, smart car, smart office аппликэйшн, мөн нийгмийн даатгал, татвар, гаалийн ерөнхий газар, www.tender.gov.mn цахим сайтуудад тоон гарын үсгийн тусламжтайгаар нэвтэрч хувь хүн болон бүх төрийн үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллүүдийг авах боломж бүрдсэн.

ШИНЭ МЭДЭЭ