Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архиваас лавлагаа авч болно
2022.01.24
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архиваас лавлагаа авч болно

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн лавлагааг Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архиваас иргэн, хууль, хяналтын байгууллага авч болно.

Жишээлбэл, цахим үйлчилгээний e-mongolia, төрийн үйлчилгээний цахим машинаас, Улсын бүртгэлийн цахим мэдээллийн сангаас лавлагаа авах боломжтой.

ШИНЭ МЭДЭЭ