МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.09.22
Уул уурхай, Ашигт малтмал

Б.Дэлгэрсайхан: Ашиглалтын лиценз, хайгуулын лицензийг шилжүүлэх асуудал дээр хууль учир дутагдалтай байна

ШИНЭ МЭДЭЭ