Монгол бөхөнд тулгарч болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах үүднээс арга хэмжээ авлаа
2023.01.27
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

Монгол бөхөнд тулгарч болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах үүднээс арга хэмжээ авлаа

Дэлхийд нэн ховор амьтан Монгол бөхөнд тулгарч болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах үүднээс Монгол элсний өвөр хормойд орших бөхөнгийн бэлчээр нутаг алдарт хүйсийн говьд биотехникийн арга хэмжээг /WWF/-тэй хамтран хэрэгжүүлж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ