Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт /е-паспорт/-ыг олгож эхэлнэ
2023.02.13
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт /е-паспорт/-ыг олгож эхэлнэ

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын нийтийн түлхүүрийн санд Монгол улс элсэн орсон. Ингэснээр олон улсын стандартад нийцсэн, өндөр нууцлаг бүхий цахим гадаад паспортыг иргэд ашиглах боломжтой боллоо.

ШИНЭ МЭДЭЭ