2023.03.20
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлын үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд "Хушхан" брэндийн үйлдвэрт ажиллалаа

ШИНЭ МЭДЭЭ