2023.04.12
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Д.Дэлгэрсайхан: 600 мянга гаруй иргэн тоон гарын үсэг авчээ

Тоон гарын үсгийн олголт, хүсэлт гаргасан хүн бүрд нээлттэй болсон. Одоогийн байдлаар 600 гаруй иргэн тоон гарын үсгээ албажуулаад байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ