Гантөмөр

Л.Гантөмөр

Монгол улсын их хурлын гишүүн, Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайд (2012-2016)

819 мэдээ