Киноны тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2016-04-28

Буцаасан, хүчингүй болсон

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Л.Гантөмөр Монгол улсын их хурлын гишүүн, Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайд (2012-2016)

Киноны тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг баталлаа

Киноны тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцээд хуралдаан дээр Засгийн газрын гишүүдээс гаргасан саналыг тусган үзэл баримтлалыг баталж, хуулийн төслийг боловсруулан Засгийн газрын хуралдаанаа

2015.09.08   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан