Болд.Л 2017.05.10 | Телевиз: TV9

Монгол Улсын иргэдийн 17 хувь нь газар өмчилжээ

Газар өмчлөл ба гэр хорооллын хөгжил” сэдэвт  нээлттэй сонсгол боллоо

Иргэд газраа өмчилж авах эрхзүйн орчин бүрдсэнээс хойш өнгөрсөн 13 жилийн хугацаанд гурван сая иргэнээс дөнгөж 500,000 иргэн газраа өмчилжээ. Энэ нь манай улсын иргэдийн зургаан хүн тутмын нэг нь газраа өмчилсөн гэсэн үг юм.