Иргэний зориг ногоон нам
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
С.Оюун

Иргэний зориг ногоон намын дарга

Ц.Ганхуяг

Иргэний зориг ногоон намын дарга

С.Дэмбэрэл

Иргэний зориг ногоон намын дарга

2018 2019 2020 2021 2022
Мэдээлэл ороогүй байна.