Энхболд

М.Энхболд

Монгол улсын их хурлын гишүүн

2004
2005
МАХН-ын дарга
Монгол улсын их хурлын гишүүн
2006
Монгол улсын 24 дэх ерөнхий сайд
МАХН-ын дарга
2007
Монгол улсын шадар сайд
2008
Монгол улсын их хурлын гишүүн
2009
Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлын ахлагчаар ажиллав.
2010
Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг удирдан ажилласан.
2011
40'000 айл орон сууц хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж дуусав.
2012
Монгол улсын их хурлын гишүүн
2013
МАН-ын даргаар сонгогдон өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна.
2014
Дунд хугацааны зорилт стратегийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулсан.
2015
Ард түмний язгуур эрх ашигт харш хууль бус үйлдлийг тухай бүрд нь зогсоов.
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 4 дэх удаагаа сонгогдов.
2017
2018
2019
2020
2021

Хууль Төлөв
1.

Монгол Улсын Ерөнхий сайдыг огцруулах тухай

2.

Үндэсний статистикийн хорооны даргад нэр дэвшүүлэх тухай

3.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргад нэр дэвшүүлэх тухай

4.

Монголбанкны Тэргүүн дэд ерөнхийлөгчийг томилох тухай

5.

Төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүнийг чөлөөлөх, томилох тухай

6.

Байнгын хорооны дарга нарыг томилох тухай

7.

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн даргыг томилох тухай

8.

Монголбанкны Ерөнхийлөгчөөр томилох тухай

9.

Сум, дүүргийн ИТХ-ын тэргүүлэгчийг сонгох сонгуулийн тов тогтоох тухай

10.

Монгол Улсын Ерөнхий сайдыг томилох тухай

11.

Байнгын хороодын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

12.

Улсын их хурлын дэд даргыг томилох тухай

13.

Намын бүлэг байгуулсан тухай, намын бүлгийн даргыг томилох тухай

14.

Монгол улсын их хурлын тухай

15.

Төрийн албаны тухай