Даваасүрэн.Ц 2016.11.15 | Телевиз: NTV

Ц.Даваасүрэн: Энэ оны төсөв эрүүл мэнд боловсролын салбарт хүнд тусна

УИХ-ын гишүүн Ц.Даваасүрэн

Засгийн газар таваас зургаан улсаас зээл авах хэлэлцээр хийж байна

Залхуу төсөв гэгдэж байгаа нь зарлагаа багасгах тал дээр төдийлөн хангалттай ажилаж чадаагүй гэж гишүүд шүүмжлэх болсон. Төрийн данхагар бүтцээр дэд сайд гэх ганцхан албан тушаалаа үгүй болгохоор эхлэсэн бол эрүүл төсөв болох байлаа гэж хэрэв  тэгж чадсан бол гурваас дөрвөн тэрбум төгрөгийг хэмнэх байжээ. Орлогын  шинэ боломжит эх үүсгэвэрүүдээ орхиогүй нь алдаа болсон.

УИХ-ын гишүүн Ц.Даваасүрэн: Орлогоо нэмэгдүүлэх боломжгүй, Зардал танасан төсөв болсон. Тухайлбал бүх салбарын урсгал төсвийг нэг хувиар буулгана гэж хатуу заалт орсон. Энэ бол нилээн хүндрэлтэй ялангуяа боловсрол болон эрүүл мэндийн салбарт хүнд тусна.