Л.Энхболд 2017.02.17 | Телевиз: TV5

Өмнөговь аймгийн малчид нэгдэн чууллаа

Өмнөговь аймгийн малчид

Өмнөговь аймгийн малчид нэгдэн чуулж малын тоо толгойг өсгөх, ашиг шим өндөртэй болгох чанарыг бататгах талаар чуулган хөндлөө.