Төв аймгийн Батсүмбэр сумын иргэдтэй уулзлаа
2024.04.22

Төв аймгийн Батсүмбэр сумын иргэдтэй уулзлаа

Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалын хүрээнд төвийн бүс буюу Дархан, Сэлэнгэ, Төв аймгийн сумдаар иргэдтэй уулзаж тэдэнтэй санал бодлоо солилцож явна.

УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөр Батсүмбэр сумын иргэдтэй уулзлаа