Х.Амгаланбаатар 2017.12.20 | Сайт: МҮЭХ-ны албан ёсны сайт

“Хөдөлмөр эрхлэлтийн хүрээнд нийгмийн түншлэл, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд ҮЭ-ийн гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

“Хөдөлмөр эрхлэлтийн хүрээнд нийгмийн түншлэл, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд ҮЭ-ийн гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

МҮЭ-ийн холбоо, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөлтэй хамтран “Хөдөлмөр эрхлэлтийн хүрээнд нийгмийн түншлэл, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд үйлдвэрчний эвлэлийн гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт сургалтыг энэ сарын 19-ны өдөр зохион байгууллаа.

Тус сургалтанд Завхан, Говь-Алтай, Ховд, Увс, Баян-Өлгий, Өмнөговь, Дархан-Уул, Хөвсгөл, Баянхонгор, Нийслэл Улаанбаатар хотын ҮЭ-ийн холбоодын хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийн гишүүд хамрагдлаа. 

Уг сургалт нь аймаг, дүүргийн үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны удирдлага, хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөл дэх үйлдвэрчний эвлэлүүдийн төлөөлөгчдийн чадавхи бэхжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдэд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, аймаг дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөлийн ҮЭ-ийг төлөөлсөн гишүүдийн ажлаа тайлагнах журмын төсөл болон “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн хөгжлийн стратеги” баримт бичгийн санал, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх засаглал ба удирдлагын шинэ механизм нэвтрүүлэх зөвлөмжийг хэлэлцэж санал бэлтгэхэд чиглэгдсэн юм.

Сургалтаас гарсан тодорхой саналуудыг Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлд хүргүүлж ажиллах, аймаг, дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлд ажиллаж байгаа ҮЭ-ийн төлөөлөл ажлаа тайлагнах журмыг аймаг, нийслэлийн ҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгчдийн хурлаараа хэлэлцэн батлуулж ажиллахаар боллоо.