Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2012-10-10

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
З.Баянсэлэнгэ Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Ерөнхий боловсролын тусгай сургуулийн суралцагчдад үдийн хоол өгнө

УИХ-ын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдаанаар Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон д

2013.02.06   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан