Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2017-05-17

Батлагдсан

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
А.Цогцэцэг Эрүүл мэндийн сайд

“Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр соёрхон батлах тухай” хуулийн төслийг өргөн мэдүүллээ

Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболдод өнөөдөр (2017.05.17) Засгийн газрын гишүүн, Эрүүл мэндийн сайд А.Цогцэцэг “Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр соёрхон батлах тухай” хуулийн т

2017.05.17