Шилэн СӨХ платформыг ашиглана
2021.03.26
Барилга, Хот байгуулалт

Шилэн СӨХ платформыг ашиглана

Шилэн СӨХ платформыг СӨХ Дээд зөвлөл, ШӨХТГ, ЭХЗХ -оос СӨХ-үүдэд ашиглуулж эхлэхтэй холбогдуулан СӨХ программ ашиглаж ажиллуулдаг ААН төлөөллүүд уулзлаа.

Аль нэгэн ААН-д давуу байдлыг олгохгүй бөгөөд СӨХ-үүд, хэрэглэгч оршин суугчдад аль нэг сонголтыг тулгах хэлбэрийг агуулахгүй аж. Өрсөлдөх зарчимд төрөөс ямарваа нэгэн хязгаарлалт хийхгүй багаад гол нь хэрэглэгч буюу оршин суугчид аль платформыг ашиглан Шилэн СӨХ -тэй байхыг өөрсдөө шийдэх нь зөв юм байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ