2021.11.24
Эдийн засаг, Худалдаа

Б.Бат-Эрдэнэ: Таваарын биржээр махны худалдааг явуулна

Б.Бат-Эрдэнэ: 

Махны үйлдвэрийг төр өөрөө байгуулах боломжгүй. Одоо байгаа махны үйлдвэрийг бүртгэлжүүлэх хэрэгтэй. 

ШИНЭ МЭДЭЭ