2021.12.09
Эдийн засаг, Худалдаа

Үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл авахын тулд зургаан сарын хугацаа зарцуулж байна

Төрийн байгуулгаас олгодог тусгай зөвшөөрлийн тоо өссөн нь аж ахуй нэгжүүдэд хүндрэл учруулж байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ