"Сугалаа" явуулагч ААН-үүдэд хяналт шалгалт явуулж байна
2021.11.22
Хүний эрх

"Сугалаа" явуулагч ААН-үүдэд хяналт шалгалт явуулж байна

ШӨХТГ, Цагдаагийн ерөнхий газар Эрүүгийн Цагдаагийн Алба -тай хамтарсан хяналт шалгалтыг эхлүүлж байгаа.

Үүнтэй холбогдуулан "Сугалаа" явуулагч ААН-үүдийн "Эд мөнгөний хонжворт сугалаа гаргах аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл"-ийг түтгэлзүүлэх саналыг Монгол Улсын Сангийн яам - Ministry of Finance Mongolia -нд гаргаж эхэллээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ