Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар улсын хэмжээнд ажиллах боломж бүрдлээ
2021.04.05
Хүний эрх

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар улсын хэмжээнд ажиллах боломж бүрдлээ

Улсын хэмжээнд Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар ажиллах боломж бүрдсэн.

Үүнтэй холбогдуулан бүх аймгийн Засаг дарга нарт албан тоот илгээлээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ