2021.05.17
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Б.Бат-Эрдэнэ: Монгол Улс өнөөдрийг хүртэл холимог буюу уламжлалт тогтолцоотой явсаар л байна

ШӨХТГ-ын дарга Б.Бат-Эрдэнэ: 

ШӨХТГ бол нэг талдаа аж ахуй нэгжийн өрсөлдөөнийг зохицуулах нөгөө талдаа хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалж ажиллах хоёр чиг үүргийг нэгтгэн ажиллаж байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ