2021.05.15
Барилга, Хот байгуулалт

Иргэдийн зүгээс СӨХ-ны үйл ажиллагааг ил болгох шаардлагатай гэж үзэж байна

Улсын хэмжээнд 1500 гаржй сууц өмчлөгчдийн холбоо үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд Улаанбаатар хотод 926 нь үйл ажиллагаа явуулдаг. 

ШИНЭ МЭДЭЭ