https 178
2021.07.01
Хүний эрх

Махны худалдаанд хийсэн шалгалтаар гэдэсний халдварт өвчин үүсгэгч нян илэрлээ

Махны худалдаанд хийсэн шалгалтаар гэдэсний халдварт өвчин үүсгэгч нян илэрлээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ