https 178
Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинг хангуулахаар ажиллаж эхэллээ
2021.07.09
Хүний эрх

Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинг хангуулахаар ажиллаж эхэллээ

Нийслэлийн иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зорилгоор “Самбалхүндэв”-ийн буюу 70 давхрын оршуулгын газрыг Дурсгалын цэцэрлэгт хүрээлэн болгохоор НИТХ-ын 2010 оны 12 дугаар сарын тогтоолоор “Орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт”-д оруулж төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр хэрэгжүүлэхээр баталсан. Түүнээс хойш 11 жилийг үджээ.

Одоог хүртэл иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинг хангаагүйгээр тогтохгүй хүнсний аюулгүй байдалд бүр их хор учруулсаар байна. Өнөөдөр Оршуулгын үйл ажиллагаа эрхлэгч 10-н аж ахуйн удирдлагуудтай уулзаж санал бодлоо солилцлоо.

Ажлын хэсэг гарган ажлыг эрчимжүүлж хүнсний, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангуулахаар ажиллаж эхэллээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ