2021.09.05
Эрүүл мэнд

Халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд мөрдүүлж, аж ахуйн нэгжүүдийг тогтвортой ажиллуулахад анхаарна

Монгол Улсын хэмжээнд зорилтод бүлгийн 65 хувь нь дархлаажуулалтад хамрагдсан байна. Халдвар хамгааллын дэглэмээ мөрдөж чадвал аж ахуй, нэгжүүд цаашид ажиллах боломжтой. 

ШИНЭ МЭДЭЭ