Даваасүрэн.Ц 2019.01.12 | VTV ТВ

Энэ онд Амгалангийн цахилгаан станцийг өргөтгөх ажил эхлэнэ

Оюутолгойг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажлыг 2019 онд эхлэн гэдгийг Засгийн газрын хуралдаанаар зарлаж байсан. Үүн дээр нэмээд энэ онд Амгалангийн цахилгаан станцийн өргөтгөлийн ажил болон ДЦС-3, ДЦС-4 шаардлагатай хийгдэх өргөтгөх ажлуудыг хийхээр төлвөлсөныг салбарын сайд онцолж байна.