Дуламсүрэн 2019.02.20 | МН25 ТВ

Нийслэлийн барилгын 30 орчим хувь нь газар хөдлөлтөд тэсвэргүй

Газар хөдлөлтийн чичирхийлэл байнга нэмэгдэж байгаа талаар Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээлж байна. 

10 гаруй жилийн өмнөхтэй харьцуулахад чичирхийлэл 10 дахин нэмэгдэж 1000 гарсан байна. Байгалийн энэ үзэгдэл гамшгийг урьдчилан мэдэх боломжгүй тул эрсдэл бүхий хэсгүүдийн аюулгүй байдлыг хангахын сануулж байна.