Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Ус бохирдуулсны төлбөрийн нэгдмэл системийг бий болгож хэрэгжүүлэх)
Өргөн барьсан: 2018-02-09

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Н.Цэрэнбат Монгол улсын их хурлын гишүүн, Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын сайд

Ус бохирдуулсны төлбөрийн нэгдмэл системийг бий болгож хэрэгжүүлнэ

Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболдод өнөөдөр (2018.02.09) УИХ-ын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Н.Цэрэнбат Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуульд нэм

2018.02.09