Багахангай дүүрэг
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
С.Эрдэнэбаяр

Багахангай дүүргийн засаг дарга

Б.Батнасан

Багахангай дүүргийн ИТХ-ын дарга

2019 2020 2021 2022 2023
Мэдээлэл ороогүй байна.