Алтангэрэл.П 2012.04.30

2009-2012 онд УИХ дахь ажлын хэсэгт орж ажилласан байдал

Тогтоолын нэр

Харъяалах байнгын хороо

2009 он

1

“Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн төсөл

НББСШУБХ

2009.01.12

 

2

Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2012 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл

БОХХААБХ

2009.04.06

3

“Усны сав газар, ойн сан бүхий газар ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглахыг хориглох тухай болон ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай” хуулийн төсөл

БОХХААБХ

2009.05.13

4

“Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай” хуулийн төсөл

БОХХААБХ

2009.05.13

5

“Эрүүл мэндийн тухай хууль болон биеийн тамир, спортын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах” хуулийн төсөл

НББСШУБХ

2009.06.05

 

6

Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхит ашигт малтмалын цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай

БОХХААБХ

2009.06.22

 

7

“Газар тариалангийн бүс нутаг тогтоох тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах” хуулийн төсөл

БОХХААБХ

2009.06.11

8

Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийн биелэлтэд хяналт тавих үүрэг бүхий ажлын хэсэг.

БОХХААБХ

2009.08.28                        Дугаар 05

9

Монгол-Оросын хамтарсан Уулын баяжуулах "Эрдэнэт үйлдвэр" ХХК-ийн үйл ажиллагаанд Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн холбогдох зүйл, заалтын хэрэгжилтийн байдалтай танилцах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн

БОХХААБХ

2009.09.16

Дугаар 06

10

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн төслийг

НББСШУБХ

 

2010 он

11

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд  нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн төслийг

НББСШУБХ

2010.01.06            Дугаар ¹01

12

“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг

НББСШУБХ

2010.01.27  Дугаар 08

13

Нийслэлийн боловсролын байгууллагуудын хэмжээнд Монгол улсын Боловсролын тухай хууль, Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийн байдал, тэдгээр байгууллагуудын  үйл ажиллагаатай танилцаж тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх талаар санал, зөвлөмж боловсруулж  Байнгын хороонд танилцуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг

НББСШУБХ

2010.02.17

Дугаар 10

14

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг

НББСШУБХ

2010.03.15        Дугаар11

15

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2009 оны зарцуулалт, ажлын байрны төлбөрийн орлогын бүрдүүлэлт,үр ашиг, Нийгмийн халамжийн сангийн 2009 оны зарцуулалтын байдал,  “Хүний хөгжил сан”-гаас хувь хишиг хүртээж буй ажлын явц /2010 оны 1-р улирлын байдлаар/, цаашид төлөвлөгдөж байгаа ажлууд, Төв аймгийн Батсүмбэр сумын улсын асрамжийн газрын үйл ажиллагааг газар дээр нь танилцаж шалган, зохих үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, цаашид холбогдох хууль  тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулах талаар санал боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг

НББСШУБХ

 

16

“Нийгмийн халамжийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг

НББСШУБХ

2010.04.29 Дугаар14

17

Агаарын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Автотээврийн болон өөрөө явагч тээврийн хэрэгслийн албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төсөл

БОХХААБХ

2010.05

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн  70 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Атрын гурав дахь аян” тариалангийн хөгжлийн Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн байдалтай холбогдох яам, газар, хөдөө орон нутагт танилцаж шалгах, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсэг

БОХХААБХ

2010.05.26

18

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

НББСШУБХ

2010.08

19

“Багш” үндэсний хөтөлбөрийн ажлын хэсгийн ахлагчаар.

НББСШУБХ

2010.08

20

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга.

НББСШУБХ

2010.10.07 Дугаар22

21

Монгол Улсын 2011 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2011 оны төсвийн тухай, Хүний хөгжил сангийн 2011 оны төсвийн тухай хуулиудын төслийг

НББСШУБХ

2010.11.11                Дугаар24

22

Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг

НББСШУБХ

2010.12.09

Дугаар25

23

Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын цалин тэтгэлэг, тэтгэмж, нийгмийн баталгааны тухай хуулийн төсөл.

НББСШУБХ

2010.12

24

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай” зэрэг хуулийн төсөл

БОХХААБХ

2010.12.21

25

Ан агнуурын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, амьтны аймгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл

БОХХААБХ

 

26

Бэлчээрийн тухай, газрын тухай хульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл

БОХХААБХ

 

2011 он

27

Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг.

БОХХААБХ

2011.10.13

№6

28

Хүнсний тухай хууль, тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хүнсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг

БОХХААБХ

2011.12.19

29

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн нийгмийн халамжийн сангаас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлтийн талаарх хэрэгжилттэй танилцах үүрэг бүхий ажлын хэсэг

НББСШУБХ

2011.12.21

30

Боловсролын салбарын сургууль, цэцэрлэгийн биеийн тамирын заал танхим, дотуур байр зэрэг барилга байгууламжийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилттэй холбоотой тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх, холбогдох эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг

НББСШУБХ

2011.12.21

2012 он

31

Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Дээд боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудын төслийг Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Оюунхорол нарын нэр бүхий гишүүдээс өргөн мэдүүлсэн Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй нэгтгэн хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий

НББСШУБХ

 

2012.02.03

32

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл,  Улсын Их Хурлын гишүүн С.Эрдэнэ, Д.Ганхуяг, З.Энхболд, Г.Баярсайхан нарын өргөн мэдүүлсэн Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслүүдийг нэгтгэн хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг

НББСШУБХ

2012.02.10

33

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний салбарт холбогдох хуулиудын хэрэгжилтийг хянан шалгаж, хөдөлмөр эрхлэлтийн өнөөгийн байдал, Хөдөлмөрийн биржийн үйл ажиллагаатай танилцах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг

НББСШУБХ

2012.03.07

34

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай, хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай, хог хаягдлын тухай, амьтны тухай, ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн төсөл, усны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, байгальд орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, ойн тухайн хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, агаарын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслүүдийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий Ажлын хэсэг

БОХХААБХ

2012.03.15

№2

0ЭКСПЕРТсэтгэгдэл
Сэтгэгдэл оруулахын тулд та хэрэглэгчийн эрхээр нэвтэрнэ үү.
Экспертүүдийн сэтгэгдэл
Одоогоор сэтгэгдэл нэмэгдээгүй байна.