Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт 2015.05.25 | Телевиз: МҮОНТВ

“Нягтлан бодох бүртгэлийн тулгамдсан асуудлууд хөгжлийн чиг хандлага”-2015 боллоо

Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт

Нягтлан бодох бүртгэлийн тулгамдсан асуудлууд хөгжлийн чиг хандлага сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа. Хуралд Монголоос гадна Япон, Солонгос, ОХУ-ын эрдэмтэд хүрэлцэн ирж оролцсон байна.

ММНБ-ын Институтээс Нягтлан бодох бүртгэлийн тулгамдсан асуудлууд хөгжлийн чиг хандлага сэдэвт ОУЭШ-ний хурлыг зохион байгууллаа.

ММНБИ нь 1998 оноос эхлэн Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурлыг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж ирсэн бөгөөд сүүлийн жилүүдэд ижил мэргэжлээр боловсон хүчин бэлтгэн гаргадаг их дээд сургуулиудтай хамтран хамтран зохион байгуулж гадаад орны багш эрдэмтдийг урин оролцуулан ОУ-ын хүрээнд өргөжин тэлж байгаа юм.

Дэлгэрэнгүйг бичлэгээс үзнэ үү ?