Баасан.Г 2015.11.06 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

Ахмадын гэрээр

Ахмадын гэрээр
Ахмадын гэрээр

Ахмадуудын гэрээр 2015 оны 10-р сарын 24-ны өдөр орлоо. 

Эрүүл мэндийн байдлаас гэрээсээ гарч явах боломжгүй байгаа ахмад настнуудын гэрээр зочилж, ахуй амьдралтай нь танилцаж, санад бодлыг нь сонсож, тэдэнд шаардлагатай мэдээлэл өгч хүндэтгэл үзүүллээ.

Ахмадын гэрээр