Жадамбаа.Ц 2016.03.22 | Телевиз: NTV

Өнгөрсөн дөрвөн жилийн хугацаанд интернэт хурдацтай хөгжсөн

Шинэчлэлийн Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа шинэтгэлийн арга хэмжээнүүдийг амьдралд хэрэгжүүлэхэд мэдээлэл холбоо харилцаа технологийн салбар голлох үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна. 1994 оноос хойш интернетийн үйлчилгээг авч эхэлсэн ч өнгөрсөн дөрвөн жилийн хугацаанд энэ салбарын хөгжил хурдацтай хөгжиж иргэдэд өгөх хүртээмж нь улам бүр нэмэгдэж байна.