Бат-эрдэнэ.Д 2017.03.16 | ХМА: Дүүрэг

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбарын зөвлөл хуралдлаа

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбарын зөвлөл хуралдлаа
Чи нгэлтэй дүүргийн ИТ-ийн хуралдаан

Энэ сарын  арван гуравны өдөр дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн хуралдаан боллоо. 

Хурлаар Салбар зөвлөлийн 2017 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, 1-19 дүгээр хороонд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах үүрэг бүхий багийн бүрэлдэхүүнийг баталлаа.