Жигдэн.Ц 2017.09.26 | Телевиз: UBS

Д.Хүрэлбаатар: Төрийн аудит улс төрөөс хамааралтай байна

Д.Хүрэлбаатар: Төрийн аудит улс төрөөс хамааралтай байна

Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Д.Хүрэлбаатар тэргүүтэй ҮАГ-ын зарим удирдлага, хараат бус аудитын компаниудын захирлуудын хамтарсан уулзалт боллоо.

Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт нь ҮАГ-тай үйл ажиллагааныхаа хүрээнд нягт хамтран ажилладаг. Институт ҮАГ-ын боловсон хүчин бэлтгэх, мэргэжилтнүүдийг сургаж дадлагажуулахад голлон анхаарч ирсэн.

ММНБИ-ийн гишүүн байгууллага болох хараат бус аудитын компаниуд нь ҮАГ-ын захиалгаар төрийн өмчит болон төсвийн байгууллагад аудитын ажлыг гүйцэтгэдэг бөгөөд энэ удаагийн уулзалтаар ирэх онд хийгдэх аудитын ажилд анхаарах асуудлуудыг хэлэлцлээ. Мөн Санхүүгийн аудитын газрын чиг хандлага, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хараат бус аудитын компаниудтай хамтран ажиллахад гарч буй ололт, амжилт, алдаа дутагдалыг нээлттэй ярилцлаа.

Далайван Аудит ХХК-ын Захирал Ц.Жигдэн

 "Аудит гэдэг бол Монголын эдийн засгийг цэвэршүүлэх, далд эдийн засагтай олон зүйлсийг аудитаар илрүүлэх, үүний тулд шударгаар ажиллах ёстой. Тийм учраас Аудитын байгууллага бол тангараг өргөсөн, мэргэшсэн нягтлан бодох гэсэн маш өндөр шалгууртай олон жилийн туршлагаар энэ зураг дэвийг олж авдаг амаргүй мэргэжил" гэв.

Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Д.Хүрэлбаатар