Дуламсүрэн 2018.09.26 | medee.mn

Бэлэн байдлын үзлэг явагдаж байна

Бэлэн байдлын үзлэг явагдаж байна

Онцгой байдлын ерөнхий  газраас Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгийг Завхан аймагт 09 дүгээр сарын 23-наас эхлэн зохион байгуулж байна.Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгийг явуулах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, удирдлага зохион байгуулалтаар хангахаар Онцгой байдлын ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга, бригадын генерал Г.Ариунбуян, ГШУГ-ын Мэргэжлийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн дарга, дэд хурандаа Ж.Дамдинсүрэн нараар ахлуулсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн тус аймагт ажиллаж байгаа юм. 

Энэ сарын 30-ны өдрийг хүртэл үргэлжлэх бэлэн байдлын үзлэгт Завхан аймгийн 12 сум, Увс аймгийн 10 сумын Онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүн хамрагдана.  Үзлэг шалгалтаар сумдын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бэлтгэл бэлэн байдал, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хүч хэрэгслийн бэлэн байдал, үүрэг гүйцэтгэх чадварыг дээшлүүлэх талаар хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэл болон өвөлжилтийн бэлтгэл ажилтай танилцаж, мэргэжил, аргазүйн зөвлөгөө өгөх юм.