2019.04.03

"Эрдэнэс Тавантолгой" ХК Өмнөговь аймагт 40 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийнэ

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК  өнгөрсөн онд Өмнөговь аймагтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан. Гэрээний хүрээнд аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй .

Үүнээс гадна . Гэрээний дагуу нийт 40 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийх ажээ.